„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”

STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu testuje model wsparcia o numerze WER19SZA0023 pod tytułem „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Projekt „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”.
Testowanie modelu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

szansa big www

Wartość grantu:         691 928,16 zł, w tym wartość wkładu UE wynosi 652 419,06 zł
Grantobiorca: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów
Partner Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelecu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne
Czas trwania: od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

Cel modelu

Celem modelu jest podniesienie przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu umiejętności cyfrowych o min. 1 poziom w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego. 

Uczestnicy modelu będą rozwijali umiejętności podstawowe takie jak: rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe, kompetencje społeczne.

Grupa docelowa

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe powyżej 25 roku życia z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi, społecznymi, matematycznymi) z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miast postindustrialnych, w tym z trudnym dostępem do edukacji), w tym z obszarów ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym (Program dla Bieszczad). Grupa docelowa obejmuje 60 osób, zamieszkujących na obszarze realizacji projektu (powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska), który wpisuje się w obszar realizacji Programu dla Bieszczad.

Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej.

Planowane formy wsparcia:

1. Projekt zakłada realizację wsparcia w następującej postaci:

 1. wsparcia edukacyjnego,
 2. wsparcia o charakterze doradczym,
 3. wsparcia psychologicznego,
 4. wsparcie dodatkowe (m.in. kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego, wyjazdowe zajęcia edukacyjne).

2. Wsparcie edukacyjne ukierunkowane jest na rozwój kompetencji cyfrowych, społecznych i rozumowania matematycznego, realizowane w formie grupowej.

3. Planowana tematyka w zakresie wsparcia edukacyjnego:

 1. zajęcia komputerowe:
  – moduł podstawowy: 80 godzin,
  – moduł rozszerzający: 40 godzin,
 2. podstawy fotografii i edycji zdjęć:
  – moduł podstawowy: 60 godzin,
  – moduł rozszerzający: 20 godzin,
 3. wytwarzanie wyrobów artystycznych:
  – moduł podstawowy: 8 godzin,
  – moduł rozszerzający: 5 godzin,
 4. bezpieczeństwo w sieci:
  – moduł podstawowy: 10 godzin,
  – moduł rozszerzający: 5 godzin.

Planowane efekty testowania modelu 

Celem testowania jest wykazanie skuteczności zaproponowanego modelu w zakresie zachęcenia osób, które posiadają niski poziom umiejętności podstawowych (szczególnie cyfrowych, społecznych, matematycznych) oraz rzadko lub w ogóle podejmują aktywność związaną z edukacją do uczenia się. W ramach testowania modelu, planowane jest uzyskanie efektów w postaci wzrostu umiejętności podstawowych, głównie cyfrowych, społecznych, matematycznych, poprzez tworzenie warunków do aktywizacji społecznej (czynnik motywujący w projekcie) oraz przekazywanie treści, mających wpływ na jakość życia Uczestników Projektu (możliwość wykorzystania nabytych i/ lub rozwiniętych umiejętności w realizacji hobby, a także w promocji własnego rękodzieła oraz jego zarobkowej dystrybucji).

Celem modelu jest podniesienie przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu umiejętności cyfrowych o min. 1 poziom w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem