motyw szansa0

Szanowni Państwo,

wznawiamy działania zaplanowane w modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja została wznowiona i potrwa do 3 marca czekamy jeszcze na chętnych!

Przypominamy założenia modelu wsparcia:

Grupa docelowa:

Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25* roku życia:

– z obszaru województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym – Program dla Bieszczad;

– z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi i społecznymi, w zakresie rozumowania matematycznego).

* Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zaplanowane wsparcie:

W ramach projektu 60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych, społecznych i w zakresie rozumowania matematycznego, realizowane w formie grupowej.

Ponadto, przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia dla Uczestników w postaci dowozu na diagnozę oraz na działania z zakresu wsparcia edukacyjnego. W ramach dodatkowego wsparcia zaplanowaliśmy cykl działań motywujących takich jak: kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego, wyjazdowe zajęcia edukacyjne.

Celem modelu wsparcia jest podniesienie przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu umiejętności cyfrowych o min. 1 poziom w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego oraz podniesienie kompetencji społecznych również przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu o min. 10% w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego.

Formuła modelu wsparcia edukacyjnego ma charakter innowacyjny i polega na zaangażowaniu osób młodych (wnuków Uczestników Projektu, ale i też innych wolontariuszy) w utrwalanie wiedzy, poprzez dodatkowe zadania praktyczne. Wartość dodana w przypadku takiej formuły jest bardzo duża gdyż pozwala na integrację międzypokoleniową, wymienianie się rolami. Osoby młode pełnią rolę „mistrza” dla osób starszych w zakresach związanych z kompetencjami cyfrowymi, a z kolei w zakresach związanych z kompetencjami społecznymi oraz w tematyce kultury regionu/ rękodzieła czy zwyczajów wchodzą w rolę „ucznia”, podnosząc równocześnie motywację Uczestników Projektu do dalszej aktywności np. poprzez wytwarzanie i sprzedaż wyrobów artystycznych z wykorzystaniem kanałów cyfrowych.

Zapraszamy do kontaktu!

Informujemy, że w związku z aktualnie panującą pandemią COVID-19 działania zaplanowane w modelu wsparcia o numerze WER19SZA0023 pod tytułem „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” zostają zawieszone.

Testowania modelu wstępnie zawiesza się od 6 listopada 2020 r. do 4 lutego 2021 r.

Informujemy, że w zakładce „Dokumenty” zamieszczone zostały dokumenty rekrutacyjne oraz związane z udziałem w modelu.

Dokumenty w ramach procesu rekrutacji:

  1. ANKIETA REKRUTACYJNA (TELEFONICZNA) - opcja
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – uzupełniany i składany w ramach procesu diagnozy obligatoryjnie przez Każdego potencjalnego Uczestnika modelu.
  3. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W MODELU WSPARCIA – składany (podpisany) jako załącznik do formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie przez Każdego potencjalnego Uczestnika modelu.

Dokumenty podpisywane przez Uczestnika Modelu Wsparcia (podpisywane w 1-szy dzień wsparcia edukacyjnego).

  1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W MODELU WSPARCIA
  2. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
  3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA MODELU WSPARCIA – wzór

 

Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentami.

Informujemy, iż model pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Model jest realizowany przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner).

Więcej informacji dotyczących realizowanego modelu znajduję się w zakładce „O modelu” oraz w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w modelu wsparcia”.

2020 09 14 plakat szansa

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem